IDE Innowacja S.C.

Witamy serdecznie

Donec vitae tortor id felis congue elementum eu in est. Pellentesque habitant morbi tristique senectus.

Praesent eu adipiscing nisl. Nam non tortor in purus fringilla semper.

Donec vitae tortor id felis congue elementum eu in est. Pellentesque habitant morbi tristique senectus.

Praesent eu adipiscing nisl. Nam non tortor in purus fringilla semper.

 

W czym się specjalizujemy

  • Zarządzania projektami
  • Zarządzania strategicznego
  • Zarządzania finansami
  • Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
  • Budżetu Zadaniowego
  • Oceny kondycji finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Budżetu celów i efektywności
  • Partnerstwa Publiczno Prywatnego
  • Marketingu miejsca

Aktualności

Nabór wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 dla poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

07 lutego 2018

Instytut Doradztwa Europejskiego - Innowacja s.c opracował dokumentację konkursową dla 2 projektów partnerskich (łącznie 15 gmin) w ramach poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Łączna kwota obydwu projektów to ponad 70 mln złotych. 

Dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla działania 11.1 Rewitalizacja miast

31 stycznia 2018

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 11.1 Rewitalizacja miast, poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie Instytut Doradztwa Europejskiego - Innowacja s.c. opracował wniosek aplikacyjny  wraz z analizą finansowo ekonomiczną dla projektu pn.” Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia”, który otrzyma dofinansowanie.

Projekty wybrane do dofinansowania

30 marca 2017

29.03.2017r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej-SPR. 
Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla 5 projektów, które otrzymały dofinansowanie. Łączna wartość tych projektów wynosi 24 748 175,19 zł z czego 11 885 487,98 zł stanowi dofinansowanie (dotacja).