IDE Innowacja S.C.

Witamy serdecznie

Donec vitae tortor id felis congue elementum eu in est. Pellentesque habitant morbi tristique senectus.

Praesent eu adipiscing nisl. Nam non tortor in purus fringilla semper.

Donec vitae tortor id felis congue elementum eu in est. Pellentesque habitant morbi tristique senectus.

Praesent eu adipiscing nisl. Nam non tortor in purus fringilla semper.

 

W czym się specjalizujemy

  • Zarządzania projektami
  • Zarządzania strategicznego
  • Zarządzania finansami
  • Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
  • Budżetu Zadaniowego
  • Oceny kondycji finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Budżetu celów i efektywności
  • Partnerstwa Publiczno Prywatnego
  • Marketingu miejsca

Aktualności

Projekty wybrane do dofinansowania

30 marca 2017

29.03.2017r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej-SPR. 
Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla 5 projektów, które otrzymały dofinansowanie. Łączna wartość tych projektów wynosi 24 748 175,19 zł z czego 11 885 487,98 zł stanowi dofinansowanie (dotacja).

Nabór wniosków w ramach RPO WP 2014-2020 dla działania 3.1 Rozwój OZE

03 marca 2017

Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla 5 gmin woj. podkarpackiego dla działania 3.1 Rozwój OZE (projekty parasolowe). Celem działania jest montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw indywidualnych w gminach woj. podkarpackiego (kolektorów słonecznych, pomp ciepła na c.w.u., paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę).

Nabór wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 dla działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

02 marca 2017

Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla 5 gmin woj. małopolskiego (Gmina Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Brzesko, Gmina Alwernia, Gmina Czorsztyn) dla poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR oraz dla 4 gmin woj. małopolskiego (Gmina Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Alwernia, Gmina Czorsztyn) dla poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR (paliwa stałe). Celem działania jest wymian a starych i wysokoemisyjnych kotłów na nowe ekologiczne kotły spełniające normy określone w konkursach.