Nowoczesne narzędzia zarządzania

Gdzie jesteś: Główna » Doświadczenie » Nowoczesne narzędzia zarządzania

Doświadczenie w zakresie wdrażania nowoczesnych narzędzi zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego

 • WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO,
 • PLANÓW ROZWOJU LOKALNEGO (PRL),
 • PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI (PRM)/PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI (POM).
 • BUDŻETU ZADANIOWEGO,
 • WDRAŻANIA JAKOŚCI SYSTEMU ISO 9000
 • 2016 r. - aktualizacja Strategii Rozwoju dla Gminy Radymno na lata 2016 - 2022
 • 2016 r. - opracowanie Strategii Rowoju Społeczno - Gospodarczego dla Gminy Iwonicz - Zdrój na lata 2016 - 2022
 • 2015 r. – opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Jordanowa do 2022 z horyzontem długookresowym do 2030
 • 2015 r. – opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Czorsztyn na lata 2016-2022
 • 2015 r. – opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Maniowy
 • 2015 r. – opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Mizerna
 • 2015 r. – opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Huba
 • 2015 r. – opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kluszkowce
 • 2015 r. – opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Sromowce Niżne
 • 2015 r. – opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Sromowce Wyżne
 • 2015 r. – opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Czorsztyn
 • 2014 r.- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łapsze Niżne
 • 2014 r.- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościelisko
 • 2013 r. - opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Biały Dunajec
 • 2013 r. - opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Gliczarów Górny
 • 2013 r. -  opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Niedzica
 • 2013 r.- opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Frydman
 • 2013 r.- opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Łapsze Niżne
 • 2013 r.- opracowanie Programu Ochrony Zabytków dla Gminy Łapsze Niżne
 • 2013 r.- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łapsze Niżne
 • 2013 r.- opracowanie Planu Usuwania Azbestu z Terenu Gminy Łapsze Niżne
 • 2013 r.opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Łapsze Niżne
 • 2009 r.- opracowanie Planu Odnowy Miejscowości dla miejscowości Drwinia i Grobla na lata 2007-2013
 • 2008 r.- opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Wałcz
 • 2008 r.- opracowanie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju do programu LEADER dla Gminy Łapsze Niżne.
 • 2008 r.- opracowanie rozdziałów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Polkowice 2007-2013 w skład czego wchodzi: Analiza wskaźników finansowych budżetu Gminy Polkowice 2002-2008, Podstawowe zagadnienia możliwości finansowych Gminy Polkowice. Okres 2008-2013, Warunki początkowe do opracowania prognozy dochodów budżetu i wydatków bieżących na lata 2008-2013 dla Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Dagmara Bieńkowska.
 • 2008 r.- opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla gminy Wieliczki
 • 2008 r.- opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla powiatu Mieleckiego
 • 2008 r.- aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Iwanowice
 • 2008 r.- Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości  Łapszanka na lata 2008-2013
 • 2008 r.- Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości  Falsztyn na lata 2008-2013
 • 2008 r.- Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości  Trybsz na lata 2008-2013
 • 2008 r.- Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości  Frydman na lata 2008-2013
 • 2008 r.- Opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości Łapsze Wyżne na lata 2007-2013
 • 2008 r.- Opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości Kacwin na lata 2007-2013
 • 2008 r.- Opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości Niedzica na lata 2007-2013
 • 2008 r.- Opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości Niedzica Zamek na lata 2007-2013
 • 2008 r.- Opracowanie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łapsze Niżne na lata 2007-2013
 • 2007 r.- opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Iwanowice
 • 2007 r.- opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Sanok
 • 2007 r.- opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla powiatu Wałeckiego
 • 2007 r.- opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Laszki
 • 2007 r.- opracowywanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Laszki na lata 2006 – 2013 zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego (ZPORR)
 • 2007 r.- opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Gminy Laszki, Gminy Wielkie Oczy na lata 2007-2013 zgodnie z wytycznymi SPO Działanie: „Pilotażowy Program Leader +”.
 • 2005 r.- opracowywanie Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Drwinia na lata 2005 – 2013 zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego (ZPORR)
 • 2005 r.- opracowywanie Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipnica Wielka na lata 2005 – 2013 zgodnie z wytycznymi ZPORR
 • 2005 r.- opracowanie Plan Rozwoju Miejscowości Łapsze Niżne
 • 2005 r.- Miasto Oświęcimwdrażanie we współpracy z Krakowskim Instytutem Jakości systemu ISO 9000
 • 2005 r.- Miasto i Gmina Wieliczka wdrażanie we współpracy z Krakowskim Instytutem Jakości systemu ISO 9000
 • 2004 r.- opracowanie Plan Rozwoju Miejscowości Gminy Czechowice – Dziedzice na lata 2005 – 2013 zgodnie z wytycznymi ZPORR
 • 2004 r.- opracowanie Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jodłownik zgodnie z wytycznymi ZPORR
 • 2004 r.- opracowanie Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Uście Gorlickie zgodnie z wytycznymi ZPORR
 • 2004 r.- opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla miasta Czechowice- Dziedzice
 • 2004 r.- opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla miasta Oświęcim
 • 2004 r.- wdrożenie Budżetu Zadaniowego dla Miasta Oświęcim
 • 2004 r.- wdrożenie Budżetu Zadaniowego dla Miasta i Gminy Wieliczka
 • 2003r. – Miasto Jarosław - wdrożenie Budżetu Zadaniowego
 • 2003r. – Miasto Krosno - wdrożenie Budżetu Zadaniowego
 • 2003r. – Miasto Sanok opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
 • 2003r. – Gmina Czorsztyn opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
 • 2001r. – Gmina Myślenice - wdrożenie Budżetu Zadaniowego
 • 2001r. – Gmina Podegrodzie - wdrożenie Budżetu Zdaniowego
 • 2001r. – Miasto Nowy Sącz - wdrożenie Budżetu Zadaniowego