Pełnienie nadzoru i zastępstwa inwestycyjnego

Gdzie jesteś: Główna » Doświadczenie » Pełnienie nadzoru i zastępstwa inwestycyjnego
  • 2010 – Pełnienie nadzoru i zastępstwa inwestycyjnego projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów – etap III”, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna.
  • 2010 – Pełnienie nadzoru i zastępstwa inwestycyjnego projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów – etap I i II”, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna.
  • 2010 - Przygotowanie „Koncepcji sanityzacji msc. Zagórzany, Zalesiany, Zręczyce, Podolany, Klęczana, Jaroszówka, Wieniec, Stryszowa” wraz z analizą ankiet mieszkańców.