Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego

Gdzie jesteś: Główna » Doświadczenie » Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego
 • 2015 r. – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego pn. Remont kotłowni gazowej wraz z budową modułu kogeneracyjnego dla inwestycji pn. Modernizacja kotłowni Excelsior dla potrzeb Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego Excelsior w Iwoniczu – Zdroju, al. Partyzantów 4, 38-440 Iwonicz – Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu: 1 051 833,00 zł
 • 2015 r. - opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu pn. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Nowy Targ w ramach działania 3.2.1 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego przez PROW 2007-2013. Wartość projektu: 990 830,00 zł
 • 2014 r. – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn.: „Termomodernizacja wybranych budynków i sieci ciepłowniczej kompleksu szpitalnego ARION Med w Gostyninie wraz z budową odnawialnego źródła w postaci kotłowni na biomasę”. Projekt priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. System Zielonych Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) Część 1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Wartość projektu: 3 646 488,43 zł
 • 2013 r. –  opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn.: ,,Budowa kotłowni opalanej biomasą jako ekologicznego źródła dla zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej”  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 3 712 530,00 zł
 • 2013 r. –  opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn.: ,,Rozszerzenie sieci kotłowi na biomasę w budynkach publicznych Gminy Łapsze Niżne wraz instalacją kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych”  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: zł 1 978 896, 57 zł
 • 2013 r. –  opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych” Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 4 191 680,00 zł
 • 2013 r. –  opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn.: ,, Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku Remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec”  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu 790 018,83 zł
 • 2013 r. –  opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn.: ,, Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na biomasową w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych” w ramach MRPO na lata 2007-2013  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu 1 272 380,00 zł
 • 2012 r.- sporządzenie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla projektu pn. „Kompleksowa przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię biomasową wspomaganą systemem kolektorów słonecznych w budynku Nadleśnictwa Cisna”  w ramach Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 •  2012 r.- sporządzenie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla projektu pn. „Kompleksowa budowa kotłowni biomasowej z linią do brykietowania słomy dla Domu Macierzystego Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym” w ramach Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 • 2011 – sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu”, dla gminy Czarny Dunajec, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, , Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • 2011 – sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla projektu pn. „Czyściej i taniej w gminie Kościelisko”, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • 2010 – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy kotłowni węglowej oraz n wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Jaworznie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.