Udział w pracach i programach badawczych

Gdzie jesteś: Główna » Doświadczenie » Udział w pracach i programach badawczych

Udział w pracach i programach badawczych

  • od sierpnia 1999 – lipca 2001 – projekt: “Economic Implication of Participation: Bulgaria and Poland” finansowany przez Research Support Scheme of the Open Society Institute
  • 1996 -1998 r. – projekt badawczy: ”Zarządzanie Wielkim Miastem” obejmującym 15 największych miast polskich i dotyczącym struktury i organizacji zarządzania usługami miejskimi oraz pomiaru efektywności świadczenia tych usług
  • 1998 r. przeprowadzenie i opracowanie analizy badania ankietowego w Mielcu dotyczącego preferencji mieszkańców w stosunku do podziału wydatków budżetowych miasta
  • 1997 r. przeprowadzenie badań i opracowanie analizy gospodarczej gminy Klimontów oraz analizy infrastruktury technicznej w gminie w ramach przygotowywanej przez MISTiA Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy Klimontów (program Phare FAPA)
  • 1997 – 1999, projekt badawczy: “System Analiz Samorządowych” (SAS) koordynowany przez Związek Miast Polskich, a sponsorowany przez USAID –sektor: Kultura i Sztuka. Projekt dotyczył analizy skuteczności i efektywności zarządzania kulturą w mieście Krakowie