Zarządzanie projektami

Gdzie jesteś: Główna » Doświadczenie » Zarządzanie projektami

DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 • 2015 r.- pełnienie funkcji Managera projektu pn. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Nowy Targ w ramach działania 3.2.1 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego przez PROW 2007-2013. Wartość projektu: 990 830,00 zł
 • 2014-2015 r. - pełnienie funkcji managera dla projektu pn. ,Kompleksowa przebudowa  systemu ogrzewania  CO i CWU na centralną kotłownię biomasową  z równoczesną  likwidacją istniejących kotłowni węglowych oraz montażem kolektorów słonecznych w Zespole Budynków Klasztornych wraz z Kościołem Domu Zakonnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Pawlikowicach
 • 2014- Pełnienie funkcji managera dla projektu: „Budowa kotłowni opalanej biomasą jako ekologicznego źródła dla zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej”. Wartość projektu: 3 712 530,00 zł
 • 2014- Pełnienie funkcji managera dla projektu: ,,Rozszerzenie sieci kotłowi na biomasę w budynkach publicznych Gminy Łapsze Niżne wraz instalacją kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych”. Wartość projektu: 1 978 896, 57 zł
 • 2014- Pełnienie funkcji managera dla projektu: ,,Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych”. Wartość projektu: 4 191 680,00 zł
 • 2014- Pełnienie funkcji managera dla projektu: ,, Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku Remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec”. Wartość projektu: 790 018,83 zł
 • 2014- Pełnienie funkcji managera dla projektu: ,, Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na biomasową w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych”. Wartość projektu: 1 272 380,00 zł
 • 2013- Pełnienie funkcji managera dla projektu: ,,Budowa kotłowni biomasowej wraz z siecią przesyłową dla Gminy Krempna”. Wartość projektu: 787 006,50 zł
 • 2013 – Rozliczenie projektu pn.: ,,Budowa centralnego systemu ciepłowniczego obiektów użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn, wykorzystując odnawialne źródła energii” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013- 2.2. Infrastruktura Energetyczna. Wartość projektu 5 281 794,80 zł.
 • 2013 r.  - Pełnienie funkcji managera projektu pn. ,,Kompleksowa budowa kotłowni biomasowej z linią do brykietowania słomy dla Domu Macierzystego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013- 2.2. Infrastruktura Energetyczna. Wartość projektu: 1 127 328, 26 zł.
 • 2013 r.  - Pełnienie funkcji managera projektu pn. ,,Kompleksowa przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię biomasową wspomaganą systemem kolektorów słonecznych w budynku Nadleśnictwa Cisna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013- 2.2. Infrastruktura Energetyczna. Wartość projektu:  1 369 536,50 zł.
 • 2011 r.  - Pełnienie funkcji managera projektu pn. Informatyzacja Gminy Łapsze Niżne poprzez stworzenie nowoczesnych sieci elektroniczno-informatycznych (e-Łapsze Niżne) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość projektu 1 499 947,48 zł.
 • 2011 – 2012, Pełnienie funkcji Managera Projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu”, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu:  9 448 263,52 zł
 • 2011 – 2012, Pełnienie funkcji Managera Projektu pn.: „Utworzenie sieci kotłowni na biomasę wraz z instalacją kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Łapsze Niżne” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu:  5 856 363,07 zł
 • 2011 – 2012, Pełnienie funkcji Managera Projektu pn. ”Czyściej i taniej w gminie Kościelisko”, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 6 378 258,04 zł
 • 2010-2012 – Pełnienie funkcji Managera Projektu pn. „Wdrożenie e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wartość projektu 1 477 563,87 zł
 • 2010 – 2012- Pełnienie funkcji managera projektu pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kacwinie” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 6, Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa. Wartość projektu 2 262 374,16 zł
 • 2010 - Rozliczenie projektu pn. „Budowa świetlicy wraz z remizą w miejscowości Frydman” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość projektu: 1 675 843,63 zł
 • 2010 – Rozliczenie projektu pn. „Remont i rozbudowa istniejącego budynku Biblioteki i Świetlicy w Łapszach Wyżnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość projektu: 1 109 545,23 zł
 • 2010 – Rozliczenie projektu pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość projektu: 1 324 614,39 zł
 • 2009 - obecnie - Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Wartość projektu: 27 019 738,74
 • 2009 – obecnie - Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem projektem pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów – etap III”, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna. Wartość projektu 1 367 030,86 zł
 • 2008 – 2010 - Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem projektem pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów – etap I i II”, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A: Ochrona zdrowia. Wartość projektu 4 264 348,76 zł