Aktualności

Gdzie jesteś: Główna » Aktualności

Duży sukces IDE - "Projekt Parasolowy"

19 października 2018

     Instytut Doradztwa Europejskiego - Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla 10 gmin województwa małopolskiego dla działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach projektu pn.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”.        

czytaj więcej

Program Czyste Powietrze

16 października 2018

W związku z Programem Priorytetowym Czyste Powietrze Instytut Doradztwa Europejskiego - Innowacja s.c. zaprasza do współpracy. Oferujemy usługę opracowania wniosku, audytu energetycznego oraz przeprowadzenie wizji lokalno-technicznych.

czytaj więcej

Wyniki I Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii

15 maja 2018

Ministerstwo Energii 9 maja 2018 ogłosiło wyniki Pierwszego konkursu dla klastrów energii (na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii). Do I Konkursu zgłoszono 115 wniosków. Certyfikat uzyskały 33 Klastry. Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla 4 Klastrów, które otrzymały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 dla działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

15 maja 2018

W odpowiedzi na konkurs nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach RPO WM na lata 2014-2020 wpłynęło 197 wniosków o dofinansowanie. Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla 3 projektów, które otrzymały dofinansowanie. czytaj więcej

Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

15 maja 2018

W ramach konkursu złożono 55 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 308 828 178,18 zł. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 35 projektów. 

czytaj więcej

Dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym

15 maja 2018

Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla 4 projektów, które otrzymały dofinansowanie.

czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 dla poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

07 lutego 2018

Instytut Doradztwa Europejskiego - Innowacja s.c opracował dokumentację konkursową dla 2 projektów partnerskich (łącznie 15 gmin) w ramach poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Łączna kwota obydwu projektów to ponad 70 mln złotych. 

czytaj więcej

Dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla działania 11.1 Rewitalizacja miast

31 stycznia 2018

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 11.1 Rewitalizacja miast, poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie Instytut Doradztwa Europejskiego - Innowacja s.c. opracował wniosek aplikacyjny  wraz z analizą finansowo ekonomiczną dla projektu pn.” Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia”, który otrzyma dofinansowanie.

czytaj więcej

Projekty wybrane do dofinansowania

30 marca 2017

29.03.2017r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej-SPR. 
Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla 5 projektów, które otrzymały dofinansowanie. Łączna wartość tych projektów wynosi 24 748 175,19 zł z czego 11 885 487,98 zł stanowi dofinansowanie (dotacja).
czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach RPO WP 2014-2020 dla działania 3.1 Rozwój OZE

03 marca 2017

Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla 5 gmin woj. podkarpackiego dla działania 3.1 Rozwój OZE (projekty parasolowe). Celem działania jest montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw indywidualnych w gminach woj. podkarpackiego (kolektorów słonecznych, pomp ciepła na c.w.u., paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę).

czytaj więcej