Aktualności

Gdzie jesteś: Główna » Aktualności » Nabór wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 dla działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Nabór wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 dla działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

02 marca 2017

Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla 5 gmin woj. małopolskiego (Gmina Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Brzesko, Gmina Alwernia, Gmina Czorsztyn) dla poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR oraz dla 4 gmin woj. małopolskiego (Gmina Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Alwernia, Gmina Czorsztyn) dla poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR (paliwa stałe). Celem działania jest wymian a starych i wysokoemisyjnych kotłów na nowe ekologiczne kotły spełniające normy określone w konkursach.

W ramach projektów zorganizowano spotkania z mieszkańcami na których prezentowano zalety ekologicznych kotłów, udzielano odpowiedzi na pytania mieszkańców następnie opracowano Raport (analizę statystyczną) po wypełnieniu ankiet. Na ich bazie przygotowano wniosek aplikacyjny, analizę finansową- ekonomiczną oraz pozostałe załączniki.

Łącznie dla pięciu gmin zaplanowano wymianę 838 kotłów o łącznej mocy 18 378 kW i redukcji emisji COo 6584,859 ton/rok.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017r. 

 

następny: Nabór wniosków w ramach RPO WP 2014-2020 dla działania 3.1 Rozwój OZE

poprzedni: Konferencja "Perspektywa 2014 - 2020 szansą na czyste powietrze" 30.06 - 01.07.2016 r. Hotel Narvil**** Conference & Spa w Serocku

« Wróć do kategorii