Aktualności

Gdzie jesteś: Główna » Aktualności » Nabór wniosków w ramach RPO WP 2014-2020 dla działania 3.1 Rozwój OZE

Nabór wniosków w ramach RPO WP 2014-2020 dla działania 3.1 Rozwój OZE

03 marca 2017

Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla 5 gmin województwa podkarpackiego dla działania 3.1 Rozwój OZE (projekty parasolowe). Celem działania jest montaż odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, pomp ciepła na c.w.u., paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę) dla gospodarstw indywidualnych.

W ramach projektu organizowano spotkania z mieszkańcami, na których prezentowano zalety montażu OZE i udzielano odpowiedzi na pytania mieszkańców. Następnie opracowano Raport (analizę statystyczną) po wypełnieniu ankiet. Na ich bazie przygotowano wniosek aplikacyjny, studium wykonalności oraz pozostałe załączniki.

Łącznie dla pięciu gmin zaplanowano montaż 1 144 kolektorów słonecznych, 315 pomp ciepła typu powietrze do c.w.u., 1 031 paneli fotowoltaicznych i 129 kotłów biomasowych.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017r. 

 

następny: Projekty wybrane do dofinansowania

poprzedni: Nabór wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 dla działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

« Wróć do kategorii