Aktualności

Gdzie jesteś: Główna » Aktualności » Projekty wybrane do dofinansowania

Projekty wybrane do dofinansowania

30 marca 2017

29.03.2017r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej-SPR. 
Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla 5 projektów, które otrzymały dofinansowanie. Łączna wartość tych projektów wynosi 24 748 175,19 zł z czego 11 885 487,98 zł stanowi dofinansowanie (dotacja).
 

następny: Dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla działania 11.1 Rewitalizacja miast

poprzedni: Nabór wniosków w ramach RPO WP 2014-2020 dla działania 3.1 Rozwój OZE

« Wróć do kategorii