Pozyskiwanie funduszy

Gdzie jesteś: Główna » Doświadczenie » Pozyskiwanie funduszy

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

 • 2017r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO MW na lata 2014-2020 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w gminie Brzesko”, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. Wartość projektu: 1 704 542,01 zł
 • 2017r- opracowanie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO MW na lata 2014-2020 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w mieście Nowy Targ”. Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR. Wartość projektu: 913 230,03 zł
 • 2017r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO MW na lata 2014-2020 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ.” Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. Wartość projektu: 1 776 568,75 zł
 • 2017 r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO MW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa, remont oczyszczalni ścieków w Podolszu, polegający na unowocześnieniu ciągu technologicznego”. Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna- SPR. Wartość projektu: 1 731 237,96 zł
 • 2017 r.- sporządzenie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 pn. "Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy Babice poprzez uzupełnienie brakujących tras turystycznych”. Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne- SPR. Wartość projektu: 910 769, 45 zł
 • 2017 r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Wymiana źródeł ciepłą w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowy Targ”. Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR. Wartość projektu: 668 201,00 zł
 • 2017 r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla projektu pn.„Wymiana źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Nowy Targ”. Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe). Wartość projektu:  776 935,00 zł
 • 2017 r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Wymiana źródeł ciepłą w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn”. Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR. Wartość projektu: 1 135 140,00 zł
 • 2017 r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla projektu pn.„Wymiana źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Czorsztyn”. Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe). Wartość projektu: 267 299,96 zł
 • 2017 r.- opracowanie Wniosku Aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Budowa studni głębinowych oraz dwóch stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czorsztyn”. Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna- SPR. Wartość projektu: 4 500 266,62 zł  
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn.: "Utworzenie Centrum Przyrodniczo- Edukacyjnego Brama w Gorce w Waksmundzie", Brama w Gorce Sp. z o.o., Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów- SPR. Wartość projektu: 12 888 678,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. "Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób aktywnych zawodowo na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego i nowotarskiego" dla Szpitala Powiatowego w Limanowej imienia Miłosierdzia Bożego, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne. Wartość projektu: 599 930,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie miejsko- wiejskiej Zator" dla Gminy Zator, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 10 300 633,92 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Alwernia i Regulice" dla Gminy Alwernia, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 3 446 303,97 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Jankowice, Olszyny, Mętków i Zagórze w Gminie Babice" dla Gminy Babice, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 2 415 314,81 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródeł ciepła na biomasowe oraz montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Bystrej Podhalańskiej i Zepsole Szkół w Sidzinie w gminie wiejskiej Bystra- Sidzina" dla Gminy Bystra- Sidzina, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 6 488 842,14 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Nowy Targ" dla Gminy Miasta Nowy Targ, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 2 797 519,06 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy Niedźwiedź w których wcześniej wymieniono urządzenia grzewcze wykorzystujące do produkcji ciepła węgiel na urządzenia wykorzystujące gaz ziemny w miejscowościach Niedźwiedź i Poręba Wielka" dla Gminy Niedźwiedź, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 2 126 601,06 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Wartość projektu: 2 709 882,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Czorsztyn", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR. Wartość projektu: 520 758,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Kościelisko", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Wartość projektu: 6 126 440,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowy Targ", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Wartość projektu: 1 476 611,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Nowy Targ", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR. Wartość projektu: 2 002 722,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel klasy 5) w Gminie Alwernia", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)- SPR. Wartość projektu: 1 462 644,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Alwernia", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Wartość projektu: 2 131 646,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w mieście Nowy Targ", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR. Wartość projektu: 2 703 540,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Mieście Nowy Targ", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Wartość projektu: 4 109 911,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Wartość projektu: 3 613 810,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa) na terenie gminy Koszyce", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Wartość projektu: 2 049 016,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie gminy Koszyce", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR. Wartość projektu: 2 065 770,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie gminy Babice", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR. Wartość projektu: 1 172 250,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gminy Babice", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Wartość projektu: 1 271 064,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Budowa studni głębinowych oraz dwóch stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czorsztyn", Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna - SPR. Wartość projektu: 3 994 026,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji” dla Gminy Czorsztyn. Wartość projektu: 49 990,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji” dla Gminy Niedźwiedź. Wartość projektu: 51 890,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji” dla Gminy Bystra - Sidzina. Wartość projektu: 49 500,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Utworzenie Centrum Przyrodniczo – Edukacyjnego Brama w Gorce w Waksmundzie”, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych zasobów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Wartość projektu: 9 797 584,00 zł
 • 2015 r. – opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Nowy Targ”, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SRR. Wartość projektu: 3 685 289,00 zł
 • 2015 r. – opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródła ciepła na biomasowe oraz montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Bystrej i Zespole Szkół w Sidzinie w gminie wiejskiej Bystra - Sidzina”, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SRR. Wartość projektu: 6 488 842,00 zł
 • 2015 r. – opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie miejsko – wiejskiej Zator”, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SRR. Wartość projektu: 11 766 571,00 zł

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa.”, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii-  typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”. Wartość projektu 10 275 270,76 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa.”, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii-  typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”. Wartość projektu 3 737 715,39 zł

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013

 • 2014 r. - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn.: "Budowa części klatki schodowej wraz z kuchnią oraz wyposażenie w infrastrukturę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu". Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B - Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego". Wartość projektu: 5 077 684,52 zł
 • 2013 r. opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Biznes Planu) dla projektu pn.: „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej pełniącej funkcję żłobka w miejscowości Nowy Targ”. Działanie 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3. Wartość projektu: 1 123 774,61 zł
 • 2013 r. –  opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,,Budowa kotłowni opalanej biomasą jako ekologicznego źródła dla zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej”  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 3 712 530,00 zł
 • 2013 r. –  opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,,Rozszerzenie sieci kotłowi na biomasę w budynkach publicznych Gminy Łapsze Niżne wraz instalacją kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych”  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 1 978 896, 57 zł
 • 2013 r. –  opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych” Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 4 191 680,00 zł
 • 2013 r. –  opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,, Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku Remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec”  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu 790 018,83
 • 2013 r. –  opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,, Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na biomasową w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych” w ramach MRPO na lata 2007-2013  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu 1 272 380,00 zł
 • 2013 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,, Wdrożenie e- usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Limanowej” w ramach MRPO na lata 2007-2013  Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wartość projektu: 6 249 459,58
 • 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Informatyzacja Gminy Łapsze Niżne poprzez stworzenie nowoczesnych sieci elektroniczno-informatycznych (e-Łapsze Niżne)” w ramach MRPO na lata 2007-2013  Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wartość projektu: 1 499 947,48 zł
 • 2010 r. - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Stworzenie publicznego punktu dostępu do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Gdów” w ramach MRPO na lata 2007-2013  – Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wartość projektu: 668 890,86 zł
 • 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. biznesplan) dla projektu pn.: „Rozbudowa przedsiębiorstwa VentArs Sp. z o.o. poprzez budowę kompleksowej przestrzeni typu magazynowo – produkcyjno – biurowego i zakup sprzętu” w ramach MRPO na lata 2007-2013  Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, małe przedsiębiorstwa. Wartość projektu: 2 638 508,64 zł
 • 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Utworzenie sieci kotłowni na biomasę wraz z instalacją kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Łapsze Niżne” w ramach MRPO na lata 2007-2013 – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 5 856 363,07 zł

  Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę 8 istniejących kotłowni na kotłownie biomasowe do c.o. i c.w.u.:

  • W budynku Świetlicy w Łapszach Wyżnych kotłownia o mocy 220kW
  • W budynku Gimnazjum w Łapszach Niżnych kotłownia o mocy 500kW
  • W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy kotłownia o mocy 150 kW
  • W budynku Remizy OSP w Niedzicy kotłownia o mocy 500 kW
  • W budynku Szkoły Podstawowej w Trybszu kotłownia o mocy 220 kW
  • W budynku Szkoły Podstawowej we Frydmanie kotłownia o mocy 400 kW
  • W budynku Szkoły Podstawowej w Kacwinie kotłownia o mocy 400 kW
  • W budynku Przedszkola w Łapszach Niżnych kotłownia o mocy 90 kW.
 • 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt dotyczył instalacji 490 kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec. Wartość projektu: 9 448 263,52 zł
 • 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Montaż instalacji solarnych dla Szpitala Powiatowego w Limanowej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 2 500 512,00 zł
 • 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Budowa małej elektrowni wodnej wraz ze stopniem wodnym na rzece Rabie” w ramach MRPO na lata 2007-2013 – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 11 259 882,03 zł
 • 2009 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie, w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów – etap III” w ramach MRPO na lata 2007-2013 – Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B Opieka społeczna. Wartość projektu: 1 367 030,86 zł
 • 2009 r. – opracowanie karty projektu wraz z wnioskiem dla firmy „Okno na świat” do MRPO 2007-2013 Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat D - Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych dla projektu „Budowa dwóch pensjonatów w Kacwinie” . Wartość projektu: 1 086 791,86 zł
 • 2009 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kacwinie” dla Gminy Łapsze Niżne w ramach MRPO na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. Wartość projektu: 2 262 374,16 zł
 • 2008r. – Sporządzenie Studium Wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego w Limanowej dla projektu w ramach działania 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A – Ochrona zdrowia do MRPO na lata 2007 – 2013, pn. „Budowa bloku operacyjnego”.
 • 2008r. - Opracowanie wniosku do funduszu pomocowego oraz sporządzenie Studium Wykonalności dla TPCH Hospicjum św. Łazarza w Krakowie pn. Przebudowa pomieszczeń budynku towarzystwa przyjaciół chorych – hospicjum im. św. Łazarza z siedzibą w Krakowie w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów, Etap I i II” w ramach MRPO 2007-2013, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A: Ochrona zdrowia. Wartość projektu: 4 264 348,76 zł

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

 • 2011 r. – wsparcie merytoryczne dla Gminy Zawiercie w realizacji projektu na budowę nowoczesnego sytemu informatycznego na potrzeby obsługi interesantów oraz jednostek organizacyjnych miasta Zawiercie pn. Wirtualne biuro Obsługi Inwestora w Zawierciu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013
 • 2008 r. – Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Wirtualne Biuro Inwestora w Zawierciu” oraz wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Działanie 2.2.-Rozwój elektroniczny usług publicznych dla Urzędu Miasta Zawiercie.
 • 2008r. – Opracowanie Studium Wykonalności wraz z elementami wniosku aplikacyjnego takimi jak:
  • tło i uzasadnienie projektu,
  • opis przedmiotu projektu i uzasadnienie przyjętego rozwiązania technologicznego,
  • powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi ze środków własnych lub zewnętrznych,
  • charakterystyka kontraktów z wykonawcami w ramach projektu,
  • wykres Gantta,
  • dla projektu Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej: „Szkoła przyjazna uczniom-remont i rozbudowa zaplecza do nauki w zakresie gastronomiczno-hotelarskim w ZSP nr 4 w Jaworznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-20013 (dla Gminy Jaworzno)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

 • 2017 r. –  sporządzenie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka” w ramach działań 3.1 Rozwój OZE „Projekty Parasolowe.”  Wartość projektu: 10 332 246,00 zł
 • 2017 r. – sporządzenie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla projektu pn „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii Korczyna”. w ramach działania 3.1 Rozwój OZE „Projekty Parasolowe”.  Wartość projektu:  9 244 500,00 zł
 • 2017 r. – sporządzenie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla projektu pn „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE „Projekty Parasolowe”. Wartość projektu: 6 279 063,00 zł
 • 2017 r- sporządzenie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych i kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidulnych w gminie wiejskiej Radymno” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE „ Projekty Parasolowe”. Wartość projektu: 10 616 652,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Radymno” w ramach Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Wartość projektu: 3 358 616,00 zł.
 • 2016 r. – przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu pn. „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Radymno”  w ramach działania 10.1 Pomoc Techniczna. Wartość projektu: 55 200,00 zł.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013

 • 2012 r.- sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn. „Kompleksowa przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię biomasową wspomaganą systemem kolektorów słonecznych w budynku Nadleśnictwa Cisna” w ramach Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna
 • 2012 r.- sporządzanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn. „Kompleksowa budowa kotłowni biomasowej z linią do brykietowania słomy dla Domu Macierzystego Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym” w ramach Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Krasnobród” w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Wartość projektu: 5 746 933,00 zł.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W RAMACH NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 • 2014 r. - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łapsze Niżne przeprowadzone w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja  obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, w tym; opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (2013 r.), opracowanie ankiet i niezbędnych materiałów promocyjnych, przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami, ankietyzacja mieszkańców gminy Łapsze Niżne, stworzenie bazy danych poprzez inwentaryzację zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych pochodzących z opalania domostw z obszaru gminy, w podziale na grupy źródeł, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy Łapsze Niżne. Wartość projektu:  61 254,00 zł.
 • 2014 r. -  Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościelisko przeprowadzone w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, w tym: opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (2013 r.), opracowanie ankiet i niezbędnych materiałów informacyjnych, przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami, ankietyzacja mieszkańców gminy Kościelisko, stworzenie bazy danych na podstawie zebranych ankiet, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Gminy Kościelisko, informacja i promocja dotycząca udziału POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej. Wartość projektu: 57 797,70 zł.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

 • 2016 r. – opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Puszcza Mariańska” obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2016 r. – opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiskitki” obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2016 r. – opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Babice” obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2016 r. – opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Alwernia” obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2016 r. – opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwonicz- Zdrój” obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2016 r. – opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jerzmanowice – Przeginia” obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2016 r. – opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radymno” obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję 
 • 2015 r. - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzyciąż obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2015 r. - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czorsztyn, obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2015r. - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami PONE dla Gminy Brzesko, obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2015 r. – opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy miejsko-wiejskiej Piwniczna-Zdrój, obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 • 2015 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w ramach programu priorytetowego 5.5 Międzydziedzinowe – Edukacja ekologiczna dla projektu pn. Poszerzenie wiedzy z dziedziny niskiej emisji wśród lokalnych liderów i mikro przedsiębiorców poprzez realizację cyklu szkoleń „Perspektywa 2014-2020 szansą na czyste powietrze”. Beneficjent: Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c. Wartość projektu: 341 200,00 zł
 • 2014 r.- Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Termomodernizacja wybranych budynków i sieci ciepłowniczej kompleksu szpitalnego Arion Med. w Gostyninie wraz z budową odnawialnego źródła w postaci kotłowni na biomasę, Wartość projektu: 3 646 488,43 zł
 • 2014 r.- Opracowanie audytu administracyjnego, audytu budynku 2B oraz audytu źródła ciepła wraz z siecią do budynku administracyjnego i budynku 2B dla szpitala w Gorzewie w powiecie gostyńskim w ramach projektu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Termomodernizacja wybranych budynków i sieci ciepłowniczej kompleksu szpitalnego Arion Med. w Gostyninie wraz z budową odnawialnego źródła w postaci kotłowni na biomasę”.
 • 2011 r. – Opracowanie audytów energetycznych dla budynku zaplecza technicznego (kotłowni) oraz budynku administracyjno-hotelowego w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. System Zielonych Inwestycji, Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – Szpital Powiatowy w Limanowej
 • 2011 r. – Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (załącznik techniczno-ekologiczny, załączniki do części finansowej, harmonogram rzeczowo-finansowy) dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z przebudową kotłowni, jako ekologicznego źródła ciepła dla całego szpitala” w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. System Zielonych Inwestycji, Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej- Szpital Powiatowy w Limanowej, Wartość projektu: 4 326 955,60 zł
 • 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. załącznik ekologiczno-techniczny) dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- System Zielonych Inwestycji (GIS). Wartość projektu: 30 793 772,25 zł
 • 2008 r. – Opracowanie wniosku dla gminy Czarny Dunajec o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska inwestycji pn.: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gminie Czarny Dunajec, poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej”.         

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA

 • 2012 r.- Sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego pn. „ Z potrzeby eko- Polska i Ukraina dla energii odnawialnej” do działania 3.2 Inicjatywy społeczności lokalnych” Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013.
 • 2011 r. – Sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności dla projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzenica oraz rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Laszkach w języku polskim oraz budżetu, matrycy logicznej i streszczenia wniosku w języku angielskim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013, Priorytet 2 – Poprawa jakości życia, Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym.
 • 2011 r. - Sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietlin – etap II w języku polskim oraz budżetu, matrycy logicznej i streszczenia wniosku w języku angielskim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013, Priorytet 1 – Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Dzialanie 1.2 Rozwój turystyki.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA- SAKSONIA NA LATA 2007-2013

 • 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. ”Uczymy się i pracujemy dla przyszłości – Krzyżowa ST. Marienthal Centrum Integracji i Kształcenia”, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, Oś. Priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna, Dziedzina wsparcia 5. Rozwój współpracy partnerskiej. Wartość projektu: 7 916 379,28 zł

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnej kotłowni węglowej na niskoemisyjną kotłownię biomasową w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku” dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 230 000,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku” dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 73 500,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku” dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 237 180,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przedszkola nr 2 w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ. Wartość projektu: 265 728,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Klubu Przedszkolaka „Dziecięce Marzenie”- Bąkówka w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ.Wartość projektu: 209 856,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ. Wartość projektu: 376 920,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ.  Wartość projektu: 468 988,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych w Budynku Kolonijnym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ. Wartość projektu: 84 000,00 zł 
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Przedszkola nr 2 w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ. Wartość projektu: 87 360,00 zł 
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Wymiana konwektorowych grzejników elektrycznych na kotłownię biomasową budynku ZGZiR w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ. Wartość projektu: 115 000,00 zł 
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Wymiana kotłowni węglowej na kotłownie biomasową w budynku Klubu Przedszkolaka „Dziecięce Marzenie” w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ.  Wartość projektu: 69 000,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Wymiana kotłowni węglowej na kotłownie biomasową w budynku Przedpogrzebowym w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ.  Wartość projektu: 51 750,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Babice – docieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku przedszkola w Zagórzu oraz w budynku przedszkola w Olszynach” dla Gminy Babice. Wartość projektu: 420 116,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Babice – wymianie kotła gazowego w budynku przedszkola z Zagórzu oraz  w budynku przedszkola w Olszynach” dla Gminy Babice. Wartość projektu: 130 000,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Babice – modernizacja oświetlenia w budynku przedszkola w Olszynach i przedszkola w Zagórzu” dla Gminy Babice. Wartość projektu: 122 831,41 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Babice – wymiana kotła gazowego w budynku Domu Kultury w Jankowicach” dla Gminy Babice. Wartość projektu: 19 500,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Babice – modernizacja oświetlenia w budynku OSP w Mętkowie oraz Domu Kultury w Jankowicach” dla Gminy Babice. Wartość projektu: 58 890,90 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Babice – docieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku OSP w Mętkowie oraz Domu Kultury w Jankowicach” dla Gminy Babice. Wartość projektu: 253 538,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Babice – wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny w budynku OSP w Mętkowie” dla Gminy Babice. Wartość projektu: 52 000,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Babice – montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku przedszkola w Zagórzu” dla Gminy Babice. Wartość projektu: 60 000,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnej kotłowni węglowej na niskoemisyjną kotłownię biomasową w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku”  dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 230 000,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku” dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 73 500,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku” dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 237 180,00  zł
 • 2015 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. Wymiana wysokoemisyjnej kotłowni węglowej na niskoemisyjną kotłownię biomasową w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 230 000,00  zł
 • 2015 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. Montaż kolektorów słonecznych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 73 500,00  zł
 • 2015 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 237 180,00  zł
 • 2014 r. - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu "Kompleksowa przebudowa systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. na centralną kotłownię biomasową z równoczesną likwidacją istniejących kotłowni węglowych oraz montażem kolektorów słonecznych w Zespole Budynków Klasztornych Domu Zakonnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Pawlikowicach" w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wartość projektu: 1 353 078,54 zł.
 • 2012 r. - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz załącznikami (m.in. Kartą Informacyjną Zadania) dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w miejscowości Turza”
 • 2010 r. -–opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (m.in. Kartą Informacyjną Zadania) dla projektu pn. „Budowa kotłowni kontenerowej dla potrzeb ogrzewania firmy Herz” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość projektu: 1 600 000,00 zł
 • 2009r. - opracowanie karty informacyjnej zadania i wniosku dla gminy Łapsze Niżne o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trybsz”.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE

 • 2013 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz załącznikami dla Domu Macierzystego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym dla projektu: ,,Kompleksowa budowa kotłowni biomasowej wraz z linia do brykietowania słomy dla Domu Macierzystego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym”.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

 • 2017r. – sporządzenie projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta Żyrardowa poprzez modernizację kotłowni w gospodarstwach indywidualnych”, w ramach programu 2017-OA-8 „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Wartość projektu: 602 421,25zł brutto.  

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

 • 2015 r. - opracowanie wniosku o przyznanie dofinansowania pn. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Nowy Targ w ramach działania 3.2.1 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego przez PROW 2007-2013. Wartość projektu: 990 830,00 zł
 • 2009 r. – opracowanie wniosku z Biznesplanem dla firmy Ubojnia Katarzyna Czekaj do PROW 2007-2013 Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw dla projektu „Wyposażenie ubojni trzody chlewnej wraz z rozbieralnią mięsa wieprzowego” Wartość projektu: 895 236,00 zł
 • 2009 r. – opracowanie wniosku z Biznesplanem dla Firmy Handlowo-Usługowej PRO Iwona Proniewicz do PROW Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw dla projektu „Budowa i wyposażenie dwóch domków letniskowych w Kluszkowcach koło Czorsztyna” Wartość projektu: 628 914,00 zł
 • 2009r. – opracowanie dla Gminy Łapsze Niżne wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu „Budowa świetlicy wraz z remizą w miejscowości Frydman”, „Remont budynku gminnego Ośrodka Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Nidzicy”, „Remont i rozbudowa istniejącego budynku z biblioteką i świetlicą w Łapszach Wyżnych”. Wartości projektów: 1 675 843,63 zł; 1 324 614,39 zł; 1 109 545,23 zł

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014 - 2020

 • 2016 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (m. in. Studium Wykonalności, harmonogramu w postaci wykresu Gantta) dla projektu pn. „Wsparcie istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej” w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego. Wartość projektu: 1 166 956,99 zł

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013

 • 2009r. – opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym między innymi harmonogram w formacie wykresu Gantta, załącznik technologiczno – ekologiczny, załącznik finansowy) do Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dla Jednostek Porozumienia Terytorialnego: Powiat Wałecki, Gmina Miejska Wałcz, Gmina Wiejska Wałcz, Miasto i Gmina Człopa, Gmina i Miasto Mirosławiec dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wałeckiego”. W skład projektu wchodzi 26 budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją kolektorów słonecznych. Wniosek znajdował się na 1. miejscu listy rankingowej po ocenie formalnej i ocenach merytorycznych, podpisana została umowa o dofinansowanie. Wartość projektu: 27 019 738,74 zł
 • 2008 r. – Opracowanie wniosku wraz z załącznikami w ramach Priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu zdrowia, Działanie 12.1 – Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla projektu pn.: „Budowa ciepłej sieni i zakup specjalistycznego sprzętu szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej” 
 • 2008 r. – Opracowanie wniosku o wraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym realizacji projektu w postaci wykresu Gantta i innymi wymaganymi załącznikami w ramach Priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu zdrowia, Działanie 12.1 – Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla projektu pn. „Zakup karetek na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla  Szpitala Powiatowego w Limanowej w celu podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu limanowskiego.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

 • 2007r. - Opracowanie wniosku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla inwestycji pt. „Szkolenia i doradztwo dla ludności zamieszkującej tereny przygraniczne Gmin Laszki i Wielkie Oczy dla Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich w dorzeczu rzek: Szkła, Lubaczówki i Środkowego Sanu

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

 • 2008 r. – Opracowanie dla Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych wniosku dla inwestycji „Realizacje działań profilaktycznych w zakresie chorób serca w wyniku modernizacji i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych”. Projekt obejmował wewnętrzną instalację c.o. i kotłownie dwumedialną na zrębki drewniane i awaryjne na olej opałowy. W związku o staranie o dotację do programu: Mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 • W 2008 r. – opracowanie wniosku wraz ze studium wykonalności dla Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWIA w Krakowie do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla projektu „Profilaktyka i leczenie chorób serca i płuc u funkcjonariuszy służb mundurowych oraz mieszkańców województwa małopolskiego”.

MECHANIZM FINANSOWY EOG / NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

II Nabór do EOG/NMF

W drugim naborze EOG/NMF przygotowaliśmy wnioski aplikacyjne dla 8 gmin: Rzezawa, Koszyce, Drwinia, Nowe Brzesko, Szczurowa, Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, Łapsze Niżne oraz Miasto i Gmina Jaworzno. Łączna kwota inwestycji wynosiła 25.121.234,00 zł, a łączna kwota wnioskowanej dotacji: 29.948.676,00 zł. Oprócz wniosków przygotowywaliśmy także wszystkie niezbędne załączniki, m.in. studia wykonalności, plany promocji.

 • Opracowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności, planem promocji dla inwestycji pt.: „Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej” (dla Gminy Rzezawa)
 • Opracowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności, planem promocji dla inwestycji pt.: „Remont ośrodka zdrowia i zakup sprzętu medycznego podnoszący jakość świadczonych usług medycznych” (dla Gminy Koszyce)
 • Opracowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności, planem promocji dla inwestycji pt.: „ Utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji dla miasta Jaworzno”
 • Opracowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności, planem promocji dla inwestycji pt.: „Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w gminach Drwinia, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, Szczurowa” (Związek 6 Gmin: Drwinia, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, Szczurowa)
 • Opracowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności, planem promocji dla inwestycji pt.: „Realizacja działań profilaktycznych w zakresie chorób serca w wyniku modernizacji i wyposażenia Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych” (dla Gminy Łapsze Niżne)
 • Opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. Wdrożenie Programu Promocj Zdrowia na obszarze gmin : Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa i Szczurowa

Ponadto w drugim naborze EOG/NMF przygotowaliśmy wnioski aplikacyjne, dla: Kliniki Okulistyki Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz dla ZOZ MSWiA w Krakowie. Łączna kwota inwestycji wynosiła 1.242.100,00 euro, a łączna kwota wnioskowanej dotacji: 1.030.285,00 euro. Oprócz wniosków przygotowywaliśmy także wszystkie niezbędne załączniki, m.in. studia wykonalności, plany promocji.

 • Opracowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności i planem promocji dla inwestycji pt.: „Doskonalenie metod leczenia chirurgicznego schorzeń narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów wewnątrz gałkowych” (Klinika Okulistyki Collegium Medicum UJ w Krakowie). W projekcie tym przewidziany jest cykl badań profilaktycznych, w których weźmie udział 3000 dzieci i 6000 dorosłych z terenów całej Polski, a także z Litwy i Ukrainy.
 • Opracowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności i planem promocji dla inwestycji pt.: „Profilaktyka i leczenie chorób serca i płuc u funkcjonariuszy służb mundurowych oraz mieszkańców województwa małopolskiego” (ZOZ MSWiA w Krakowie). Inwestycja ta obejmuje szpital MSWiA w Krakowie, oraz 3 przychodnie MSWiA w: Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl badań profilaktycznych, w których weźmie udział 1600 osób z obszarów małopolski.

MECHANIZM FINANSOWY EOG / NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

I Nabór do EOG/NMF

W pierwszym naborze EOG/NMF przygotowaliśmy 8 wniosków aplikacyjnych, w tym 4 dla inwestycji w zakresie budowy systemów kanalizacji sanitarnej i 4 dla inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków. Łączna kwota inwestycji wynosiła 47.452.264,00 zł, a łączna kwota wnioskowanej dotacji: 40.334.424,00 zł. Oprócz wniosków przygotowywaliśmy także wszystkie niezbędne załączniki, m.in. studia wykonalności, plany promocji, matryce logiczne wskaźników, a w przypadku inwestycji w zakresie termomodernizacji: 11 audytów energetycznych z analizą finansowo-ekonomiczną, 8 projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla kotłowni opalanych biomasą, 6 projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi na docieplenie budynków, 8 projektów modernizacji instalacji c.o. i modernizacji instalacji c.w, 1 projekt na instalację kolektorów słonecznych.

 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności, matrycą logiczną wskaźników, planem promocji dla inwestycji pt.: „Rozbudowa kanalizacji
 • w Gminie Koszyce szansą rozwoju regionu i poprawy środowiska naturalnego” (dla Gminy Koszyce)
 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności, matrycą logiczną wskaźników, planem promocji dla inwestycji pt.: „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę kanalizacji w Gminie Ochotnica Dolna” (dla Gminy Ochotnica Dolna)
 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności, matrycą logiczną wskaźników, planem promocji dla inwestycji pt.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bukowina Tatrzańska w miejscowościach Bukowina Tatrzańska i Czarna Góra szansą rozwoju regionu i poprawy środowiska naturalnego” (dla Gminy Bukowina Tatrzańska)
 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności, matrycą logiczną wskaźników, planem promocji dla inwestycji pt.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wysowej-Zdrój” (dla Gminy Uście Gorlickie)
 • Opracowanie wniosku wraz z audytem energetycznym, analizą finansowo-ekonomiczną, matrycą logiczną wskaźników i planem promocji dla inwestycji pt.: „Kompleksowa termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala i Przychodni Rejonowej wraz z modernizacją instalacji c.o.” (dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie)
 • Opracowanie wniosku wraz z audytem energetycznym, analizą finansowo-ekonomiczną, matrycą logiczną wskaźników i planem promocji dla inwestycji pt.: „Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Iwanowice” (dla Gminy Iwanowice)
 • Opracowanie wniosku wraz z audytem energetycznym, analizą finansowo-ekonomiczną, matrycą logiczną wskaźników i planem promocji dla inwestycji pt.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zawoi-Wilcznej oraz instalacja kolektorów słonecznych” (dla Gminy Zawoja)
 • Opracowanie wniosku wraz z audytem energetycznym, analizą finansowo-ekonomiczną, matrycą logiczną wskaźników i planem promocji dla inwestycji pt.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Miechów” (dla Gminy i Miasta Miechów)

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

II nabór do ZPORR

W ramach drugiego naboru przygotowaliśmy 8 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.
Dwa z nich otrzymały dofinansowanie (Klasztor oo. Karmelitów Bosych w Zawoi i Gmina Szerzyny).

 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy Klasztorze oo. Karmelitów Bosych
 • w Zawoi” (dla Klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Zawoi) do ZPORR, działanie 3.1
 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Modernizacja i budowa dróg Gminnych w Gminie Łapsze Niżne” (dla Gminy Łapsze Niżne) do ZPORR, działanie 3.1
 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności pt.: „Rozbudowa
 • i modernizacja gminnego ośrodka zdrowia w Lipnicy Wielkiej” (dla gminnego ośrodka zdrowia SPZOZ w Lipnicy Wielkiej) do ZPORR działanie 3.5.2
 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności pt.: „Unowocześnienie
 • i dostosowanie do wymogów UE pracowni rentgenowskiej w Przychodni Zdrowia Skawina” (dla Przychodni Zdrowia Skawina w Skawinie) do ZPORR działanie 3.5.2
 • Opracowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Termomodernizacja obiektów służby zdrowia, dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu” (dla Gminy Szerzyny) do ZPORR działanie 3.5.2.
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Rewaloryzacja zabytkowego Dworku w Bolesławiu (powiat olkuski) etap II” (dla Gminy Bolesław) do ZPORR działanie 3.1.
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Przebudowa drogi Świniary-Grobla” (dla Gminy Drwinia) do ZPORR działanie 3.1.
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Modernizacja dróg gminnych w gminie Szerzyny” (dla Gminy Szerzyny) do ZPORR działanie 3.1.

INTERREG III A Polska – Republika Słowacji

 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności o dofinansowanie inwestycji pt.: „Remont drogi powiatowej Nr K1637 Harklowa-Tylmanowa
  w Ochotnicy Górnej wraz z oznakowaniem turystycznym – etap III” (dla Gminy Ochotnica Dolna)
 • Opracowanie analizy finansowej z wyliczeniem znaczącego zysku netto oraz zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” dla inwestycji pt.: „Modernizacja sieci wodociągowej” (dla Gminy Uście Gorlickie)

Program SAPARD
schemat 3.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, 
schemat 3.4. Drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich

 • Opracowanie wniosku o pomoc finansową pt.: “Modernizacja – remont drogi gminnej Wiśniowa Murzynówka – Ujęcie wody - CPN” (dla Gminy Wiśniowa)
 • Opracowanie wniosku o pomoc finansową pt.: “Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej wraz z infrastrukturą” (dla Gminy Wiśniowa)
 • Opracowanie wniosku o pomoc finansową pt.: “Budowa kanalizacji sanitarnej Sołectwa Młoszowa – odcinek II” oraz aktualizacja Studium Wykonalności dla tej inwestycji (dla Miasta Trzebinia)
 • Opracowanie wniosku o pomoc finansową pt.: “Kanalizacja sanitarna Łukowicy – etap I” (dla Gminy Łukowica)
 • Opracowanie wniosku o pomoc finansową pt.: “Modernizacja drogi gminnej Łukowica - Zawada” (dla Gminy Łukowica)
 • Opracowanie wniosku o pomoc finansową pt.: “Kanalizacja Sołectwa Młoszowa – odcinek I” oraz Oceny Oddziaływania na Środowisko i Studium Wykonalności dla tej inwestycji (dla Miasta Trzebinia)
 • Opracowanie wniosku o pomoc finansową pt.: “Modernizacja ulicy Skromnej w Bojszowach” (dla Starostwo Powiatowe w Bieruniu)

Phare - Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska – Słowacja 2000

 • Przygotowanie i realizacja projektu grantowego pt.: „Polsko-Słowacka integracja na przełomie Dunajca” (dla Gminy Czorsztyn)

Phare 2000 - Polska Granica Wschodnia Fundusz Małych Projektów

 • Przygotowanie i realizacja projektu grantowego pt.: “Razem do Europy – Polsko – Ukraińska współpraca wśród młodzieży i samorządowców” (dla Gminy Majdan Królewski)

Phare - Konkurs Małych Grantów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie

 • Przygotowanie projektu grantowego pt.: "Mieszkańcy gminy Czorsztyn bliżej Unii Europejskiej" (dla Gminy Czorsztyn)
 • Przygotowanie projektu grantowego pt.: "Przygotowanie gmin regionu jeziora Czorsztyńskiego: Łapsze Niżne i Czorsztyn do integracji z Unią Europejską" (dla Gminy Łapsze Niżne)

Phare – Spójność Społeczna i Gospodarcza

 • Przygotowanie wniosku i Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Budowa gminnej hali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum
  w Maniowach” (dla Gminy Czorsztyn)

Inne fundusze

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przygotowanie wniosku pt.: “Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w Gminie Chełm Śląski” (dla Gminy Chełm Śląski)
 • EkoFundusz – przygotowanie ankiety projektu pt.: „Instalacja segregacji i utylizacji stałych odpadów wraz z produkcją paliwa energetycznego oraz instalacja wykorzystania paliwa z odpadów” oraz Oceny Oddziaływania na Środowisko dla tej inwestycji (dla Urzędu Miasta Tarnowa)
 • Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza; Program Operacyjny Rozwoju Regionu Województwa Małopolskiego na lata 2004-2006 – przygotowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Wyposażenie dotychczas nieużytkowanych obiektów Osady Turystycznej Czorsztyn w infrastrukturę niezbędną dla świadczenia usług oraz budowa basenu” (dla Osady Turystycznej Czorsztyn)

Program PHARE 2003 SSG- Regionalny Program Wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

 • Opracowanie wniosku i Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy ZARUS Mieczysław Zając poprzez wprowadzenie nowej usługi do swojej oferty” (dla „Zarus” Mieczysław Zając). Otrzymał dotację.
 • Opracowanie wniosku i Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Zwiększenie konkurencyjności firmy oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez inwestycje” (dla Firmy Handlowej „CHEMIROL” L. Kokośiński, M. Białczyk Sp.J.)
 • Opracowanie wniosku i Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup wyposażenia do budynku pensjonatu i restauracji” (dla „Produkcja Lodów, Mała Gastronomia” A. Bednar)
 • Opracowanie wniosku i Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Wzrost konkurencyjności Cukierni Beskidzka poprzez nowe inwestycje” (dla „Cukiernia Beskidzka” C. Siwiec)
 • Opracowanie wniosku i Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Zakup nowoczesnych urządzeń do produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych” (dla Firmy Produkcyjno-Handlowej „STESKAL”). Otrzymał dotację.

Program PHARE 2003 SSG - Regionalny Program Wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Program Rozwoju Przedsiębiorstw

 • Opracowanie wniosku dla inwestycji pt.: „Opracowanie Biznes Planu inwestycji” (dla „Milmat” Marek Radwański)
 • Opracowanie wniosku dla inwestycji pt.: „Opracowanie Biznes Planu inwestycji” (dla „Produkcja Lodów, Mała Gastronomia” Alicja Bednar)
 • Opracowanie wniosku dla inwestycji pt.: „Sporządzenie Biznes Planu inwestycji” (dla Firmy Produkcyjo-Handlowej „STESKAL”). Otrzymał dotację.

Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 
działanie 2.3. (SPO-WKP)

 • Opracowanie wniosku z Biznes Planem dla inwestycji pt.: „Otwarcie nowoczesnej kawiarni sportowej przez firmę ALMA” (dla firm ALMA Firma Handlowo Usługowa)
 • Opracowanie wniosku z Biznes Planem pt.: „Wykończenie budynku, poszerzenie usług warsztatu samochodowego, otwarcie części handlowo-usługowej” (dla firmy „Zarus”, Mieczysław Zając). Otrzymał dotację.

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”

 • Opracowanie wniosku i Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: „Rozpoczęcie działalności w branży rekreacyjnej z zastosowaniem ekologicznych technologii grzewczo wentylacyjnych” (dla Alstarfit Firma Usługowa Konrad Kotynia)

Lata 2002, 2003, 2004

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

I nabór do ZPORR - 2004 rok:

W wyniku pierwszego naboru wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w Małopolsce 4 wnioski, do których sporządziliśmy Studium Wykonalności otrzymały dofinansowanie:

 • Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, tytuł projektu: „Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, tytuł projektu: „Ucyfrowienie systemu echokardiograficznego i mammograficznego w KSS im. Jana Pawła II”
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, tytuł projektu: „KSS im. Jana Pawła II – Szpital: stworzenie cyfrowej platformy danych medycznych i telekonsultacji”
 • Gmina Uście Gorlickie, tytuł projektu: „Przebudowa drogi gminnej Wysowa – Zdrój – Huta Wysowska II etap dł. 2149m.”

Pozostałe projekty:

 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Wysowej.’’ (dla Gminy Uście Gorlickie)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Budowa oddziału gimnazjum w Brunarach” (dla Gminy Uście Gorlickie)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Remont świetlic w gminie Uście Gorlickie” (dla Gminy Uście Gorlickie)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Niedzicy” (dla Gminy Łapsze Niżne)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Koniuszowej” (dla Gminy Korzenna)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Rozbudowa i modernizacja gminnego ośrodka zdrowia w Lipnicy Wielkiej” (dla Gminy Lipnica Wielka)
 • Aktualizacja Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Gminna hala sportowa przy szkole podstawowej i gimnazjum w Maniowach (etap II)” (dla Gminy Czorsztyn)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Ucyfrowienie diagnostyki w SP ZOZ im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” oraz dla inwestycji pn.: „Zakup nowych urządzeń medycznych” (dla SP ZOZ im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu)

Program Phare 2002 Program Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MSP

 • Przygotowanie wniosku pt.: „Zakup nowej windy” (dla Serdeczna Troska Sp. z o.o.). Otrzymał dotację.

Program Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza Regionalny Program Wsparci Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Przedsiębiorczość w Polsce,
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

 • Przygotowanie wniosku wraz z Biznes Planem o pomoc finansową pt.: „Zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia dla Wierzynek S.A.” (dla Restauracji Wierzynek S.A.)

Program Phare 2002 Sektorowy Program Rozwoju MŚP i Innowacji,
Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

 • Przygotowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności o pomoc finansową pt.: „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz skomputeryzowanie zakładu” (dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SANA-MED” Sp. z o.o.) Otrzymał dotację.

Phare - Krajowy Program Rozwoju MŚP - Wstęp do jakości

 • Przygotowanie wniosku o pomoc finansową pt.: “Dostosowanie ZPOW w Tenczynku do standardów Unii Europejskiej poprzez wdrażanie systemu zarządzania jakością” (dla Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Sp. z o.o. w Tenczynku)

Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza; Program Operacyjny Rozwoju Regionu Województwa Małopolskiego na lata 2004-2006

 • Opracowanie wniosku i Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Wyposażenie dotychczas nieużytkowanych obiektów Osady Turystycznej Czorsztyn w infrastrukturę niezbędną dla świadczenia usług oraz budowa basenu” (dla Osady Turystycznej Czorsztyn)

SAPARD schemat 1.2 Wsparcie restrukturyzacji przetwórstwa i poprawy marketingu owoców i warzyw

 • Przygotowanie wniosku wraz z Biznes Planem o pomoc finansową pt.: “Wymiana kotła i remont kotłowni w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo –Warzywnego Sp. z o.o. w Tenczynku” (dla ZPOW Sp. z o.o. w Tenczynku)
 • Przygotowanie wniosku wraz z Biznes Planem o pomoc finansową pt.: “Modernizacja hal produkcyjnych w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo –Warzywnego Sp. z o.o. w Tenczynku dostosowująca je do wymogów sanitarnych UE” (dla ZPOW Sp. z o.o. w Tenczynku). Otrzymał dotację.

SAPARD schemat 4.2. Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich

 • Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Podniesienie standardu usług w hotelu i restauracji AZALIA” (dla Hotel-Restauracja „AZALIA”). Otrzymał dotację.
 • Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Zakup linii technologicznej do produkcji izolacji z tworzyw sztucznych oraz środka transportu do ich przewozu” (dla firmy TT Plast) . Otrzymał dotację.
 • Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Budowa budynku gastronomicznego z częścią hotelową w ramach kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Graboszycach” (dla firmy Konserwacja Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Jan Rzepa) . Otrzymał dotację.
 • Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Budowa budynku pensjonatowo-mieszkalnego z gastronomią” (dla firmy Produkcja Lodów, Mała Gastronomia Alicja Bednar) . Otrzymał dotację.
 • Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Zwiększenie zakresu obsługi i napraw pojazdów mechanicznych oraz stacji diagnostycznej” (dla F.U.H. „MAREK” s.c.) . Otrzymał dotację.
 • Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Modernizacja i wyposażenie Zajazdu Czorsztyńskiego w Maniowach” (dla „Zajazd Czorsztyński”) . Otrzymał dotację.
 • Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Zakup dwóch łodzi typu gondola płaskodenna wraz z silnikami i wyposażeniem” (dla „Bar Jędruś” Anna Wojtaszek) . Otrzymał dotację.