Wdrożenia konsultantów IDE Innowacja

Gdzie jesteś: Główna » Doświadczenie » Wdrożenia konsultantów IDE Innowacja

Wdrożenia konsultantów IDE Innowacja

2002 rok:

  • Projekt: “Wdrażanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w gminie Łapsze Niżne” w ramach programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” sponsorowanego przez USAID
  • Projekt: “Wdrażanie Budżetu zadaniowego w gminie Sitkówka Nowiny” w ramach programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” sponsorowanego przez USAID
  • Projekt: “Wdrażanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w gminie Opatów”
    w ramach programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” sponsorowanego przez USAID
  • Projekt “Pilotażowe wdrażanie Budżetu Celów i Efektywności dla Bielsko – Białej” w ramach programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” sponsorowanego przez USAID

1999 rok:

  • Projekt: “Wdrażanie budżetu zadaniowego w Bielsku – Białej” w ramach programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” sponsorowanego przez USAID
  • Projekt: “Wdrażanie budżetu zadaniowego w Ziębicach” w ramach programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” sponsorowanego przez USAID
  • Projekt: “Wdrażanie budżetu zadaniowego w Koszalinie” w ramach programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” sponsorowanego przez USAID