Program pilotowy Leader

Gdzie jesteś: Główna » Doświadczenie » Program pilotowy Leader

ROK 2008:

 • Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 dla lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy
 • Opracowanie „Strategii promocji produktów turystycznych i potraw regionalnych” dla obszaru działania LGD - Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich w dorzeczu rzek: Szkła, Lubaczówki i środkowego Sanu
 • Organizacja wyjazdu studyjnego do innej Lokalnej Grupy Działania w Danii dotyczącego zapoznania się z technologią dużych kotłowni opalanych biomasą np. słomą dostarczaną przez lokalnych rolników na zlecenie LGD -  Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich w dorzeczu rzek: Szkła, Lubaczówki i Środkowego Sanu
 • Organizacja wyjazdu studyjnego do Lokalnej Grupy Działania w Bawarii dotyczącego zapoznania się z technologią małych kotłowni opalanych biomasą np. zrębkami, paletami na zlecenie LGD - Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich w dorzeczu rzek: Szkła, Lubaczówki i Środkowego Sanu

ROK 2007:

 • Organizacja udziału w targach promujących lokalne produkty i potrawy Regionu Obszaru Lokalnej Grupy Działania Gminy Laszki i Wielkie Oczy oraz przygotowanie analizy produktów turystycznych Gminy Laszki i Wielkie Oczy, w ramach utworzenia Strategii Promocji produktów i potraw regionalnych
 • Przygotowanie broszury (folderu) promującej obszar działania Lokalnej Grupy Działania Gminy Laszki i Wielkie Oczy
 • Cykl szkoleń na zlecenie LGD - Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich w dorzeczu rzek: Szkła, Lubaczówki i Środkowego Sanu
  • Szkolenie dotyczących prowadzenia gospodarstw agroturystycznych przeprowadzone w Gminie Laszki i Gminie Wielkie Oczy,
  • Szkolenie dotyczące pozyskiwania Funduszy Europejskich przeprowadzone w Gminie Laszki i Gminie Wielkie Oczy,
  • Szkolenie dotyczące tematu uprawy roślin energetycznych i energii odnawialnej przeprowadzone w Gminie Laszki i Gminie Wielkie Oczy.
 • Cykl szkoleń dla LGD - Stowarzyszenia „Nadwiślańska Grupa Działania E.O.CENOMA”
  • Szkolenie pn. „Przegląd Funduszy Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013”
  • Szkolenie pn. „Budowanie projektu”
  • Szkolenie pn. „Marketing miejsca”

Odbiorcami tych spotkań szkoleniowo – doradczych byli mieszkańcy obszaru działania LGD, gmin: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa oraz Szczurowa